Advokat
Telefon: 928 17 663
Mobil: 92 81 76 63
Fax: 51 89 52 22

Postadresse:
Advokatfellesskapet Vest, Kirkestien 2
4012 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har spesiell kompetanse i forvaltningsrett etter flere år innenfor ulik statlig og kommunal virksomhet. Videre er jeg sertifisert mekler (2016) med betydelig erfaring i å mekle store og små tvister innenfor en rekke fagfelt.