Rune Stenstrøm

Advokatfirmaet Finn AS
Bevilling siden 2006
Telefon: 99 29 40 00
Mobil: 91 58 58 62
Fax: 77 06 27 28

Besøksadresse:
Hans Egedesgate 19

Postadresse:
Postboks 265
9483 HARSTAD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.