Advokat
Bevilling siden 2006

Postadresse:
Otersteinvegen 16 A
9414 HARSTAD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.