Advokat

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanes gate 16 - ART Gymsal

Postadresse:
Postboks 2022 Kanebogen
9497 HARSTAD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.