Tor Reidar Klausen

Advokatfirmaet Elvenes AS
Advokat
Telefon: 77 69 39 10
Mobil: 93 42 80 07
Fax: 77 69 39 11

Besøksadresse:
Storgata 25, 6.etasje
9008 TROMSØ

Postadresse:
Boks 1037
9260 TROMSØ

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Han har over 8 års erfaring fra skatteetaten innenfor fagområdene næringsbeskatning, utenlandsbeskatning, ligningsforvaltningsrett og tilleggsskatt.
Fra sommeren 2006 til 2008 arbeidet han med tyngere arveavgiftssaker ved Troms skattefogdkontor.

Fra 2008 til februar 2009 var han leder for en kontrollgruppe i Skatt nord.

Han har også utført faglig rådgivning og veiledning både innad i skatteetaten samt eksternt mot skattytere og øvrige samarbeidspartnere til skatteetaten.