Bevilling siden 2000
Mobil: 93 04 08 25
Nettside: http://

Postadresse:
Postboks 500
7405 TRONDHEIM

Tilleggsopplysninger:

I tillegg til min juristutdannelse er jeg utdannet diplomøkonom ved handelshøgskolen BI. Utover advokatpraksis har jeg tidligere erfaring fra arbeid i Aetat med blant annet dagpenger og yrkesrettet attføring.