Advokat
Bevilling siden 1989

Postadresse:
Postboks 724 Moan
7610 LEVANGER