Lars Erik Hammerdal

Momentum Advokat AS
Advokat

Besøksadresse:
Schultz gate 2
7013 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 2005
7410 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Australia, Estland, Latvia, Litauen, Storbritannia, USA

Tilleggsopplysninger:

Advokat Lars Erik Hammerdal har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010. Han har tidligere juridisk erfaring fra Eiendomsmegler 1, NAV, Kystverket og Kriminalomsorgen. Hans spesialkompetanse ligger innenfor områdene familie- og arverett, fast eiendom, eiendomsmegling og NAV-saker. Hammerdal har i tillegg ansvar for oppfølging av personer under vergemål og har i den forbindelse god erfaring innen blant annet gjeldsforhandlinger og økonomistyring.