Advokat
Bevilling siden 1987
Telefon: 74 15 08 10
Mobil: 93 28 56 99
Fax: 74 15 08 01

Besøksadresse:
Sjøfartsgate 6

Postadresse:
Postboks 2514
7729 STEINKJER