Stig Erik Mortensen

Advokathuset Lofoten
Bevilling siden 2001

Besøksadresse:
Havneterminalen 3 etg Fiskergt 23

Postadresse:
Postboks 703
8301 SVOLVÆR