Bjørn Clemetsen

Skar Advokater
Advokat
Telefon: 64 98 39 00
Mobil: 90 08 51 01
Fax: 64 98 39 01

Besøksadresse:
Mølleveien 2 (Vestbytorget)

Postadresse:
Postboks 174
1541 VESTBY

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Bakgrunn fra Finansdepartementets skatteavdelinger, dommerfullmektigprakis og advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen, Oslo.