Advokat
Bevilling siden 2013
Telefon: 02316
Mobil: 97 17 57 17

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN