Mari Karoline Mellingen

Advokatfirma Mæland & CO AS
Advokat
Bevilling siden 2022
Telefon: 55 23 25 50
Mobil: 90 23 90 22
Fax: 55 23 04 40

Besøksadresse:
Strandgaten 9
5013 BERGEN

Postadresse:
Strandgaten 9
5013 BERGEN