Pål Magne Bakka

Bakka Advokatfirma AS
Advokat

Postadresse:
Skuteviksbodene 21
5035 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Se profil på LinkedIn og på firmaets nettside (harris.no)