Advokat
Bevilling siden 1997

Besøksadresse:
Metro Senter, Bibliotekgata 30
1473 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 350
1471 LØRENSKOG

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Finland, Island, Storbritannia, Sverige