Advokat
Bevilling siden 1986
Telefon: 64 84 00 20
Fax: 64 84 00 39

Besøksadresse:
Storgata 36
2000 LILLESTRØM

Postadresse:
Storgata 36
2000 LILLESTRØM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Bred erfaring med ledelse av større eiendomsprosjekter. Eiendomsutvikling, reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og forvaltning av fast eiendom. Fast bostyrer ved Nedre Romerike Tingrett. Ekspropriasjon. Generasjonsskifter. Generell forretningsjus.