Endringer i pakkereiseloven

Oppdatert: 03.08.2018 Emner: , ,
Turister tar bilder av utsikt i Hellas

Fra første 1. juli 2018 trådte den nye pakkereiseloven i kraft, som gir reisende flere rettigheter.

Loven gjennomfører EUs pakkereisedirektiv – 2015/2302/EU, og pakkereiseloven 1995 opphevet.

Kort om den nye loven

Loven gjelder «pakkereise» (§ 6) og «sammensatt reisearrangement» (§ 7), noe som betyr at loven omfatter mer enn 1995-loven. Det er blant annet økte krav til næringsdrivendes opplysningsplikt. En av konsekvensene er at kostnader det ikke er opplyst om knyttet til pakkereisen, ikke skal betales.

Det blir også krav om reisegaranti også ved «sammensatte reisearrangementer», dvs. flere reisetjenester kjøpt til samme reise, uten å være en pakkereise (§ 42). Nordmenn som kjøper reisearrangementer fra utenlandske næringsdrivende som «retter sin virksomhet» mot reisende i Norge, vil ha de samme rettighetene som ved kjøp fra norske næringsdrivende (§ 1). Se nærmere Prop. 54 L (2017-2018).

Del denne artikkelen: