Innhold

Før du fremmer saken din for en klagenemnd må du ha forsøkt å forhandle frem en løsning direkte med selger. Hvis du velger å ta en tvist til en klagenemnd må du være forberedt på at saksbehandlingen kan ta lang tid. Saksbehandlingen i Forbrukertvistutvalget og de ulike bransjenes klagenemnder er gratis eller svært billig å benytte for forbrukere. Det er også en begrenset risiko for å bli dømt til å erstatte motpartens advokatomkostninger, slik at den økonomiske risikoen er begrenset.

For noen typer tvister kan du velge mellom forskjellige klageorganer. Forbrukertvistutvalget er et offentlig organ som har myndighet til å avgjøre tvister i forbindelse med forbrukeres kjøp av varer og håndverkstjenester. Forbrukertvistutvalgets vedtak er bindende for partene og har den samme virkning som en dom. Partene kan bringe tvisten videre til tingretten innen fire uker etter at Forbrukertvistutvalget har fattet sitt vedtak. Vedtak i nemndene er kun rådgivende, men blir ofte fulgt av den næringsdrivende som får vedtak mot seg.

Både i forbindelse med klagesaker til nemndene og til Forbrukertvistutvalget kan det være regningssvarende å rådføre seg med advokat i forbindelse med utformingen av klagen.

Du finner advokater med kompetanse på kjøp, salg og leie på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: