Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Vedlikehold på garasjeplass

Publisert: 14.02.2022

Styreleder i borettslaget har kommet med en skriftlig klage, der han forlanger at jeg skal pusse vekk noen striper med spraymaling som er på veggen til garasjeplassen min. Dette var her før jeg flyttet inn for 14 år siden. Jeg har aldri fått noe klage på dette før nå av vedkommende. Kan han forlange dette? Min sønn flyttet til en leilighet i samme blokk, han driver med oppussing og har noen materialer på sin garasjeplass. Her har han blitt bedt om å fjerne disse. Kan styre/styreleder forlange dette?

Les mer

Skatt og folketrygd ved flytting til Portugal

Publisert: 14.02.2022

Jeg planlegger å flytte til Portugal i juli (permanent). Jeg kommer til å jobbe via hjemmekontor hos en norsk bedrift. Hvordan blir dette relatert til folketrygd og skatt? Tenker spesielt på denne saken her: https://www.nrk.no/norge/skattesmell-pa-hjemmekontor-i-utlandet-1.15840616

Les mer

Kan eier fraskrive seg opptjente feriepenger?

Publisert: 14.02.2022
Emneord:

Kan eieren av et firma fraskrive seg opptjente feriepenger, og føre disse tilbake i regnskapet grunnet dårlig likviditet i bedriften? Må dette dokumenteres på annen måte en skriftlig erklæring fra eieren selv?

Les mer

Beregning av sykepenger

Publisert: 14.02.2022

Jeg er tilkallingsvikar i et bemanningsbyrå, og ble ansatt i november. Jeg hadde da kr 166 i timelønn. Jeg leverte dokumentasjon på erfaring, og fikk en ny timelønn på kr 194. For hvert oppdrag signerer jeg en ny kontrakt. I februar-januar har jeg et langtidsoppdrag med timelønn kr 194. Jeg ble sykemeldt 6 dager. Da har arbeidsgiver oppført timelønn kr 71. Er dette riktig? Hvordan skal sykepengene beregnes? Jeg var syk noen dager i desember også, uten rett til sykepenger. Er disse dagene med i beregningen?

Les mer

Krav på økt stillingsprosent

Publisert: 14.02.2022

Jeg søkte på en 100% stilling, men fikk bare 20 % i juli 2021. Tre måneder etter dette fortsetter det slik, selv om jeg jobber 100 % og mye overtid. Arbeidsgiver ansetter nye i samme jobb etter meg. Alle får bare 20 %. Er dette lovlig? Jeg får høre at du skal få 100%, men det har fremdeles ikke hendt. Jeg får skryt av min jobb, og skal snart ta truckførerbevis via jobben. Jeg er konkret utsatt for diskriminering /rasisme, da kollegaer vil ha meg vekk. Jeg opplever at to av sjefene behandler meg direkte dårlig. Jeg har ikke fått opplæring, og har lært alt av meg selv i et farlig yrke (giftig avfall /gasser).

Les mer

Kan jeg jobbe for andre når jeg er i permisjon?

Publisert: 08.02.2022
Emneord: ,

Er det lov til å jobbe hos en annen arbeidsgiver når man er i ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon?

Les mer

Hvordan levere prosesskrift til forliksrådet?

Publisert: 08.02.2022
Emneord:

Hei, jeg har levert en forliksklage og motparten har levert tilsvar. Forliksrådet skriver til meg at jeg kan komme med prosesskrift dersom jeg ønsker det. Hvordan skal det leveres til Forliksrådet?

Les mer

Barnefar har betalt for lite bidrag

Publisert: 08.02.2022

Min datter har bodd hos meg 100 % de to siste årene. Hun blir 18 år i slutten av februar. Vi hadde en muntlig avtale som han nå ikke vedkjenner seg. Han har betalt et lite beløp per mnd. (2000 kr.) til nå. Hvis jeg bruker NAV sin bidragskalkulator, så skjønner jeg at han har lurt meg trill rundt. Han tjener over en mill. per år, og skal ifølge utregningene på NAV sine ha betalt 7500 kr. per mnd. i bidrag. Er dette noe jeg kan få krevet tilbakebetalt?

Les mer

Fått krav om samme gjeld fra to kreditorer

Publisert: 07.02.2022
Emneord: ,

Jeg har en gjeld i en bank fra 2002. Denne uken mottok jeg to brev; et brev fra et inkassobyrå og et fra en kreditor. Begge brevene er krav til betaling av den ene gjelda, og de spør også om ulike beløp. Hva i all verden skal jeg gjøre? Jeg vil ikke betale gjelda to ganger. Hvordan skal jeg gå frem med dette?

Les mer

Problemer med arbeidsgiver

Publisert: 07.02.2022
Emneord:

Jeg har problemer med å jobbe med arbeidsgiveren min. ‏Hvilke rettslige skritt bør jeg ta og hvilket kompetent organ skal sende inn en klage til det?

Les mer
1 194 204