Arbeidsgiver endrer nattevaktstider

Publisert: 03.05.2022

Jeg har ei fast nattevaktstilling i kommunen med turnus. Det står i arbeidsavtalen min: «Særskilte avtalevilkår: Stillingen er en nattevaktstilling med jobb hver 3. helg». Arbeidsgiver har nå flere ganger endret på vaktene mine til andre dager, og i tillegg flyttet meg over til dag og aftenvakter fordi bruker er borte. Jeg har ikke blitt spurt om dette i forkant heller. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Svar:

Hvis det er inngått avtale om arbeid i nattevaktstilling med arbeid hver 3. helg og arbeidsgiver ikke har tatt noen forbehold verken ved ansettelse eller i kontrakten om at arbeidstiden kan bli endret etter arbeidsgivers behov til arbeid på dag og/eller kveld, er min vurdering at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke ensidig kan pålegge deg annen arbeidstid. Det foreligger dommer om denne tematikken, som har uttalt at arbeidsgivers styringsrett er begrenset i slike tilfeller og at arbeidstaker kan kreve at arbeidsavtalens bestemmelser om arbeidstid etterleves.

Før du ber om et møte med arbeidsgiver er mitt tips at du undersøker om arbeidskontrakten viser til noen tariffavtale som gjelder for arbeidsforholdet. Hvis ansettelsen reguleres av tariffavtale bør du undersøke om tariffavtalen har noen bestemmelser om endring av arbeidstid. Arbeidsmiljøloven krever at omlegging av arbeidstid skal varsles med minst 14 dagers frist, men i noen tilfeller er det inngått tariffbestemmelser om kortere frist mot at arbeidstaker får kompensasjon. Selv om tariffavtalen eventuelt har bestemmelser om endring av arbeidstiden, kan du argumentere for at du har inngått kontrakt spesifikt om nattarbeid.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: