Arbeidsgiver har kuttet antall arbeidstimer per uke

Publisert: 03.05.2022

Har en liten stilling som bpa hvor det på kontrakten står 10 timer i uka. Fikk plutselig beskjed om å gå ned i stilling, og jobber nå kun 7 timer pr. uke. Beskjeden ble gitt på sms. Har jeg krav på etterbetaling for tapte timer i henhold til kontrakten, eller kan leverandøren av bpa gjøre akkurat som de vil?

Svar:

Hvis du har inngått arbeidskontrakt med arbeidstid 10 timer per uke, er arbeidsgiver forpliktet til å betale lønn i henhold til dette. Dersom partene har avtalt gjennomsnittsberegning av arbeidstid, kan du eventuelt arbeide inn timene senere, slik at snittet gjennom året blir 10 timer per uke. Hvis arbeidsgiver har meddelt at din stilling er endret til kun 7 timer per uke, vil dette være en ulovlig oppsigelse. Dette fordi endring av arbeidskontrakt enten må skje ved enighet mellom partene eller ved at arbeidsgiver benytter fremgangsmåte for saklige oppsigelser iht. arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: