Betalt for møte utenfor arbeidstid?

Publisert: 28.03.2022

Jeg fikk innkalling til et møte pga. sykefravær. Arbeidstakers medvirkningsplikt sier at arbeidstaker må bidra til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplan sammen med arbeidsgiver. Møte ble arrangert utenom min arbeidstid. Kan jeg regnes møte som arbeidstid? Arbeidsgiver nekter å betale for denne tiden.

Svar:

Når en beordres til arbeide eller møter i arbeidssammenheng, så er dette tid som arbeidsgiver legger beslag på, og som arbeidsgiver må betale for. Dette gjelder med mindre noe annet er avtalt mellom partene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: