Bror har ukjent arving

Publisert: 06.05.2022

Har en bror som er død. Har fått problemer med en "arving" "sønn" Det har lenge vært tvil om avdødes farskap til han som nå begynner å lage litt bråk. Kan vi på noe måte kreve at han tar en test for å fastslå hans tilhørighet til far er reell. Det må og nevnes at det ikke har vært noe kontakt mellom far og "sønn".

Svar:

Dersom farskapet er registrert, har han som utgangspunkt arverett. Dersom farskapet ikke er erkjent, registrert eller fastslått ved dom, så har ikke barnet arverett etter sin far.

Det er mulig å få et farskap avklart ved hjelp fra tingretten. I utgangspunktet kan en farskapssak - med krav om DNA-testing for å fastslå et farskap, kun anlegges av barnet selv, barnets mor, far eller andre som mener å være far. Dere som arvinger har ikke en slik rett.

Ved gjennomføring av farskapssak vil det bli tatt DNA-prøver av barnet, mor, far og eventuelt andre som kan være far, for å få avklart farskapet. Det er også rettspraksis på at personer som er gravlagt (ikke kremert) kan DNA-testes for å avklare farskap i forkant av et arveoppgjør.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: