Får ikke nok timer i måneden

Publisert: 22.02.2023

Jeg har en kontrakt på 60 t i mnd. Den siste mnd har jeg ikke fått alle timene jeg har krav på, arbeidsgiver hadde satt meg opp på dager det var avtalt at jeg ikke kunne jobbe. Dette er varslet fra om lang tid i forveien, og det er snakk om kveld 2 dager i uken. De har fjernet vaktene, men ikke lagt inn nye. Jeg har tatt på meg ekstra og de er lagt inn som normal vakt. Skal ikke det jeg tar på meg ekstra være utover de 60 t? Hadde ikke jeg sett de ledige vaktene, hadde jeg gått under 60 t.

Svar:

Din arbeidsmengde er avtalebasert. Det som er avtalt gjelder for ditt arbeidsforhold. Det må være enighet om endringer. Du vil ha krav på lønn for den avtalte arbeidstiden med mindre noe annet er avtalt. Hvis du selv har ønsket endringer eller godtatt endringer, kan det medføre at du ikke vil ha krav på lønn for bortfalt arbeidstid. Din arbeidsavtale må vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: