Har arbeidstaker krav på timer fra timebank?

Publisert: 06.05.2022

Vi har en arbeidstaker som hadde avtalt innarbeiding av timer, dvs. skulle jobbe en vakt som skulle gå i timebank for senere avspasering. 2-3 uker før denne vakten blir han sykmeldt. Har han da krav på disse timene til timebank?

Svar:

Ja, selvfølgelig. Den inngåtte avtalen gjelder fullt ut uansett om den ansatte i ettertid blir sykemeldt. Avtalen kan endres f.eks.ved at dere blir enige om at han skal få utbetalt lønn for den ekstravakten han har arbeidet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: