Har ikke fått betalt for ekstravakter

Publisert: 17.08.2022

Saken min gjelder om ubetalte ekstravakter fra november og desember 2020. Jeg gikk i november og desember 2020 en turnus som ikke var meldt til kommunen jeg jobber i. Jeg hadde 100 % stilling den tiden, men da jeg flyttet til en midlertidig nattstilling. Jeg er ikke helt sikker om jeg blir riktig betalt, og i tillegg har jeg aldri fått betalt for de 7 ekstra vakter. Hva er det beste for meg i denne saken?

Svar:

Hvis du er usikker på om du har fått utbetalt riktig lønn, er min anbefaling at du kontakter arbeidsgiver med dine spørsmål. Tillitsvalgt kan også kontaktes. For de syv vaktene som du har arbeidet, men ikke mottatt lønn for, kan du fremsette et lønnskrav mot arbeidsgiver. Fremsett kravet skriftlig slik at du har dokumentasjon. Om arbeidsgiver ikke betaler eller ignorerer kravet, kan du kontakte forliksrådet for bistand til å utarbeide en forliksklage i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: