Har min nåværende leder brutt taushetsplikten?

Publisert: 08.01.2024

Jeg har endt i en litt rar situasjon, hvor jeg kort etter jobbskifte ender med en sykemelding, hvor det oppdages, at jeg har en kronisk sykdom. Jeg har alltid hatt veldigt lavt sykefravær. Min nåværende leder, har ringt til en jeg oppga som referanse ved jobbskiftet og beskyldt dem for å lyve om min tilstedeværelse på jobb og insinueret, at det er en situasjon på nåværende arbeidsplass, som leder må danne seg et bilde av. Mitt spørsmål er da. Har min nåværende leder brutt sin taushedsplikt?

Svar:

Det gjelder ikke eksakte regler for arbeidsgiveres behandling av ansattes helseopplysninger. En bør derfor være tilbakeholden med å gi fullstendige helseopplysninger til sin arbeidsgiver. En har ingen plikt til å opplyse om egen sykdom utover at en er syk. Arbeidsgiver må forholde seg til sykemeldingen fra legen. Når en arbeidsgiver derimot likevel får konkrete helseopplysninger, så er det under den forståelse at dette i utgangspunktet er personsensitivt og konfidensielle opplysninger. Men dette syndes det dessverre mot i praksis. Arbeidsgiver har et ansvar for ansattes arbeidsmiljø/HMS. Herunder har arbeidsgiver et konfidensialitetsansvar for opplysninger om den ansatte som kan medføre en belastning for den ansatte, om disse opplysningene blir spredt. Det gjelder også et lojalitetsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det innebærer for en ansatt at den ansatte ikke må spre bedriftsinterne opplysninger som er i strid med bedriftens interesser. Dette kan gjelde produkthemmeligheter, markedsstrategier osv. Tilsvarende har en arbeidsgiver en lojalitetsplikt til ikke å spre opplysninger om den ansatte som arbeidsgiver er betrodd av den ansatte. Et slikt forhold som det nærværende, kan tas opp med arbeidstilsynet som vil være i stand til å vurdere og eventuelt å gi en bot for brudd på arbeidsgivers brudd på HMS-ansvaret.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: