Ingen kompensasjon for arbeid utenfor arbeidstid

Publisert: 23.05.2022

Jeg jobber som avdelingsleder på en skole, og har en ordinær arbeidstidsavtale med arbeidstid klokken 8:00-15:30 og fleksitidsordning. Utenom arbeidstid har jeg ansvar for vikartelefon. Det vil si at jeg får telefoner med påfølgende arbeid utenom arbeidstid alle dager og kvelder. Dette blir ikke avlønnet/kompensert i dag og er en vanlig problemstilling i norsk skole. Hva er rimelig å tenke her? Hvordan bør slikt arbeid kompenseres?

Svar:

Hvis en trekker en parallell til det private næringsliv, så har ledere normalt ikke overtidsbetaling. Dette er tillatt i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12, hvor arbeidstakere i hhv. ledende og/eller særlig uavhengig stilling kan unntas fra lovens regler om arbeidstid og overtidsbetaling. Tankegangen er at en leder styrer sitt arbeid selvstendig, har fleksibilitet i arbeidshverdagen og at lønnsnivået også tilsier at det i perioder må påregnes arbeid ut over ordinær arbeidstid. Hvis arbeidsoppgaven med vikartelefonen er beskrevet i din arbeidsinstruks eller arbeidsavtale som en del av lederansvaret, vil arbeidet neppe gi grunnlag for ekstra kompensasjon, da den avtalte lønn/lønnstrinn må anses å inkludere og omfatte dette arbeidet.

Vær likevel oppmerksom på at arbeidstidsordningen din skal være slik at du ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Dersom du ikke har noen mulighet til å overlate arbeidet med vikartelefonen til andre ansatte og det er slik at du aldri får fritid pga. stadige telefoner etter ordinær arbeidstids slutt, er min anbefaling at du tar dette opp med din leder.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: