Kan sjefen endre arbeidstid uten videre?

Publisert: 12.09.2022

Jeg har jobbet i en bedrift i 7 år, og har en arbeidskontrakt som sier at jeg har en fast stillingsprosent på 50/60 % ettersom jeg studerer og ikke kan jobbe 100 %. Kan sjefen min endre kontrakten til tilkallingsvikar(uten fast stillingsprosent) uten noe særlig grunn, selv om jeg har jobbet der lenger enn flere fast ansatte med 100 % stilling.

Svar:

Hei og takk for din henvendelse.

Nei, en slik endring kan ikke gjøres ensidig fra arbeidsgiver. Dette fordi det er inngått en arbeidsavtale som er bindende for begge parter. Du kan derfor kreve arbeid og lønn iht. den avtalte stillingsprosenten. Endring av din kontrakt kan skje hvis begge parter er enige om det. Hvis du ikke ønsker endring, må arbeidsgiver eventuelt vurdere om det foreligger saklig grunnlag for en oppsigelse. En slik oppsigelse må følge arbeidsmiljølovens formelle krav og være saklig begrunnet. Det skal blant annet gjennomføres et drøftingsmøte for beslutning fattes.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: