Kompensasjon for flyttet turnusdag

Publisert: 14.11.2022

Jeg jobber deltid og har krav på minst et spesifikt antall timer. Jobben innebærer lørdagsarbeid med annenhver lørdag turnus. Sjefen min skjøv turnusen min med 1 uke uten å si ifra. Jeg fikk fri en lørdag jeg skulle arbeide og måtte jobbe inn de tapte 8 timene neste lørdag i stedet, men ironisk nok var denne lørdagen i neste måned. Dette førte til at jeg ble trukket ytterligere 8 timer for å kompensere stillingsprosenten min i den nye måneden. Kan jeg kreve kompensasjon på 8 timer?

Svar:

Arbeidsmiljøloven bestemmer at det skal inngås arbeidskontrakt med avtale om "lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid". Dersom du har avtalt arbeids annenhver lørdag, kan ikke arbeidsgiver ensidig endre arbeidstiden. Er dere derimot enige om lørdagsfri mot å arbeide en annen lørdag, kan dere selvsagt avtale dette.

Arbeidsgiver har lønnsplikt iht. avtalt stillingsprosent. Hvis det er avtalt arbeid et visst antall timer per uke/måned, og du stiller din arbeidskraft til disposisjon, er det arbeidsgiver som har risikoen dersom du ikke får arbeidet tilstrekkelig antall timer.

L

Del denne artikkelen: