Trenger man skriftlig oppsigelse av vikariat?

Publisert: 07.12.2023

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Svar:

Det er riktig som antatt at når kontrakten utløper, så opphører selvfølgelig ansettelsesforholdet. Oppsigelsesfristen gjelder under kontraktsperioden. Vær dog oppmerksom på at den ansatte har krav på oppsigelsesvern hvis det ikke var lovlig adgang til å ansette vedkommende i en midlertidig stilling. Vilkårene for lovlig å ansette noen i en midlertidig stiling er oppstilt i arbeidsmiljølovens § 14-9. Hvis vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylte, er den ansatte å anse som fast ansatt med oppsigelsesvern.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: