Alle kommunene i Agder

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Ole Johan Storaker

Advokat Ole Johan Storaker

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1985

Spesialfag er arbeidsrett.
Har langvarig praksis fra offentlig forvaltning innen trygderett og skatterett.