Alle kommunene i Agder

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ole Johan Storaker

Advokat Ole Johan Storaker

Spesialfag er arbeidsrett.
Har langvarig praksis fra offentlig forvaltning innen trygderett og skatterett.