Alle kommunene i Agder

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ole Johan Storaker

Advokat Ole Johan Storaker

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1985

Spesialfag er arbeidsrett.
Har langvarig praksis fra offentlig forvaltning innen trygderett og skatterett.