Alle kommunene i Finnmark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jens Bernhard Herstad

Advokatfirmaet Herstad AS

Jeg har jobbet som advokat siden 2016, og jobber mye med strafferett som forsvarer og bistandsadvokat. Jeg bistår også ofte klienter i spørsmål innen familie-, arve- og skifterett, samt barnerett og barnevernsrett.

Jeg har mange oppdrag for tingretten i forbindelse med tvangssalg av fast eiendom, konkurs og bobehandling. Jeg selger også boliger (eiendomsmegling), og kontoret har et relativt stort antall oppdrag pr år.