Skatter og avgifter

Her finner du artikler og spørsmål om selvangivelse, restskatt, skatteplikt i utlandet, toll, avgifter og flere andre emner innen skatter og avgifter.
Her finner du artikler og spørsmål om selvangivelse, restskatt, skatteplikt i utlandet, toll, avgifter og flere andre emner innen skatter og avgifter.

Innhold

Hvor skatter man ved arbeid offshore?

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg jobber i et norsk selskap innen subsea/offshore og har arbeidsopphold på båt. Ved opphold over 182 dager i et kalenderår (ikke sammenhengende), vil dette da regnes som opphold i utland over 182 dager? Tenker da i forhold til skatt.

Les mer

Hvor skal jeg skatte?

17. jan 2022 · spørsmål

Jeg bodde i fjor i Tyskland og jobbet et praktikum i seks måneder. Lønnen var lav, men jeg betalte uansett litt skatt, avgifter, og sykekassepenger. Nå har jeg fått en ny praktikantjobb i Sveits og tjener betydelig bedre. Hvor lenge jobben varer er litt avhengig av om kontrakten blir forlenget, men per dags dato så varer den ikke mer en et halvt år dette året. Jeg betaler skatt, er pliktig til ä betale sykeforsikring her osv. Men har lest at jeg er skattepliktig til Norge og ikke Sveits.

Les mer

Etablering av investeringsselskap i Norge

07. jan 2022 · spørsmål

Jeg flyttet ut til et EØS-land for 30 år siden, og er ikke skattepliktig i Norge for utenlandske inntekter. Jeg eier leilighet i Norge, og betaler formueskatt på den. Totalt er jeg i Norge 2-3 uker i året. Om jeg etablerer et investeringsselskap i Norge for investeringer i aksjer som er på Oslo Børs, skulle dette på noen måte forandre mitt personlige skatteforhold til Norge? Etter hvert vil investeringsselskapet betale utbytte til meg. Vil dette utbyttet bli skattet i Norge?

Les mer

Skatt som idrettsutøver

22. des 2021 · spørsmål

Jeg er en idrettsutøver som er bosatt i Norge, men ansatt av et utenlandsk firma og får betalt i euro. Reiser mye rundt i hele Europa og lurer på om det er mulig å skatte i de forskjellige landene jeg oppholder meg i da det er her jeg i praksis utfører arbeidet mitt. Og hvordan vil dette påvirke skatten min i Norge?

Les mer

Hva skal jeg betale skatt?

22. des 2021 · spørsmål

Jeg har lyst å jobbe i USA for et norsk firma. Hvem skal jeg betale skatt til? Det blir jobb i 5 måneder om gangen. Etter det så er det hjem til Norge.

Les mer

Hvor skal jeg skatte?

15. des 2021 · spørsmål

Jeg driver som selvstendig næringsdrivende tømrer og fordi jeg har kjæreste fra Tyskland vil jeg bo og drive virksomheten i Tyskland 6 måneder i året. Hvem skal jeg da skatte til ?

Les mer

Hvor skal jeg betale skatt?

07. des 2021 · spørsmål

Jeg har fått jobb i Sveits etter endt studietid her nede nå 20. desember. Hvordan blir det da for meg med skatt? Ser at de trekker 7,5 % skatt på lønnen min og i tillegg til det så trekker de «social security» og pensjon på toppen av det. Så må jeg også skaffe meg helseforsikring. Betaler jeg da til Norge mellomlegget som vil være på 20-25 % ekstra skatt på toppen av alt det Sveits trakk? Får man da igjen noe på skatten i såfall? For det er veldig vanskelig å kunne leve i Sveits med så store trekk.

Les mer

Beskatning av sekundærbolig ved arbeid i utlandet

11. nov 2021 · spørsmål

Min datter er bosatt i Japan, og er snart ferdig med seks års studier der. Hun har hatt fullt lån i Lånekassen alle disse årene. Til våren starter hun i en jobb i Tokyo. Firmaet ordner arbeidstillatelse/oppholdstillatelse /forsikring. Hun eier en leilighet i Oslo, som hun leier ut og betaler skatt for (både formue og på leieinntekter). Denne er registrert som sekundærbolig. Kan hun endre den til primærbolig? Hva må hun gjøre med skatt/jobb/flytting her i Norge når hun starter i jobb?

Les mer

Arbeidsgiver har rapportert feil til Skatteetaten

14. okt 2021 · spørsmål

Jeg sluttet i en jobb i fjor. Jeg fikk lønn til juli hvor jeg deretter gikk over på dagpenger. Men i skatteoppgjøret for i år så har tidligere arbeidsgiver innrapportert at jeg har fått full årslønn hvilket jeg ikke har som jeg også kan se på mine lønnsslip. Jeg har kontaktet dem, og de henviser meg til en mailadresse til lønnskontor i India som jeg skal kontakte. De sier de ikke har gjort noe feil på mail til meg og jeg har fått baksmell pga det. Hva kan jeg gjøre når jeg kan ikke få tak i noen?

Les mer

Skattepliktig når man flytter med AS til utlandet

12. okt 2021 · spørsmål

Flytter fra Norge permanent, tar med også AS. Er norsk statsborger, bodde i Norge for 11 år. Har et aksjeselskap. Ingen barn/kone/samboer/bolig/eiendom. Eier bare 100 % aksjeselskapet mitt. Har undersøkt med tyrkiske myndigheter kan jeg få tyrkisk statsborger via investeringer. Kommer bli dobbelt statsborger. Vil jeg fortsatt være skattepliktig til Norge i de 3 årene etter at jeg har flyttet? Vil Norge skatte AS og lønnsinntekten min i Tyrkia? Hvordan opphører skatteplikt?

Les mer

Utbetaling av opptjente feriepenger ved jobbytte

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb i desember og har opptjent feriepenger gjennom hele året. Praksisen på mitt nåværende arbeidssted er at opptjente feriepenger blir utbetalt sammen med den siste lønningen. Av skattemessige årsaker har jeg spurt om å få utbetalt feriepengene i januar istedenfor. Arbeidsgiveren min har imidlertid gitt meg beskjed om at de ikke har lov til dette på grunn av utmelding i et lønnssystem. Stemmer det at jeg må få utbetalt feriepenger nå og ikke kan vente til neste år? Ved flere andre arbeidsforhold har dette vært mulig tidligere.

Les mer

Hvor skal skatt betales når man jobber for norsk arbeidsgiver i USA?

10. jun 2021 · spørsmål

Jeg skal flytte til USA, og har tilbud om å forbli ansatt hos min norske arbeidsgiver og jobbe fra hjemmekontor i 6 måneder. Hva er viktig å tenke på i en slik situasjon med tanke på skatt, folketrygd og folkeregisteret?

Les mer

Melde flytting til Canada

02. jun 2021 · spørsmål

Jeg har tatt en 10-årig utdanning i Canada, og har blitt boende her i ettertid. Jeg fikk råd om å ikke melde om flytting, og fulgte blindt dette. Jeg ønsker å rette opp denne feilen så snart som mulig. Jeg lurer bare på hvilken dato jeg skal sette som flyttedato? Jeg begynte å skatte til Canada i 2007, og har ikke skattet til Norge/tjent penger i Norge siden 2006. Jeg fullførte studiene i 2015. Siden da har jeg hatt en endring i folkeregistret adresse i Norge, da mine foreldre flyttet.

Les mer

Utføre byttehandel av varer mellom næringsdrivende

27. mai 2021 · spørsmål

Finnes det en mal (kontrakt?) for byttehandel av varer? Er det nok å legge til som notis (at vi utfører byttehandel) i faktura, jf. denne nettsiden: https://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/barteravtaler? Hvilke elementer må med i en notis i faktura?

Les mer

Kan korte utenlandsopphold få skattemessige konsekvenser?

20. mai 2021 · spørsmål

Kan en arbeidstaker som bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver for eksempel jobbe to til fire uker fra utlandet (fjernarbeid) uten at det blir skattemessige konsekvenser for arbeidsgiver og/eller arbeidstaker?

Eksempel 1: Norsk statsborger, bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, har hus i Spania og ønsker å jobbe fra Spania i en måned. Eksempel 2: Person bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, men er opprinnelig fra et annet europeisk land og ønsker å jobbe fra hjemland i en periode?

Les mer

Jobbe for utenlandsk selskap

18. mai 2021 · spørsmål

Har fått tilbud fra et amerikansk selskap om å jobbe for dem som forretningsutvikler. Dette selskapet er ikke registrert i Norge. Mitt arbeid blir i hele Europa og Afrika. Skal dog bo i Norge og ha kontor (hjemme) her. Hvordan blir dette skattemessig? Der skal jo betales arbeidsgiveravgift og lignende? Hvordan vil dette bli for meg?

Les mer

Må jeg skatte i Norge?

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg bor og jobber i Abu Dhabi, UAE, og er ikke skattepliktig til Norge. Arbeidsgiver tillater meg nå å jobbe fra hvor jeg vil og jeg vurderer i den forbindelse å flytte hjem. Blir jeg skattepliktig i Norge fra dag 1, eller kan jeg jobbe fra Norge i 180 dager skattefritt, og resten i UAE?

Les mer

Må man informere om arv i skattemelding?

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg har arvet 3,5 mill, jeg forstår at jeg ikke må betale arveavgift lengre, men lurer på hvorfor må det opplyses i skattemeldingen? Hva skjer dersom man ikke gjør det? Jeg har lån på leilighet med samboer på 4,5 mill. Vil jeg måtte betale formuesskatt da jeg eier boligen 50 %?

Les mer

Når skal verdier fra arv føres på skattemelding?

18. mar 2021 · spørsmål

Min mor døde rett før jul 2020. Jeg er eneste arving og arver hus og bil. Hus og bil blir solgt et par måneder senere i 2021 og er ikke belånt fra før. Skal dette føres på skattemelding for 2020 eller det året pengene kommer på konto i 2021 og dermed føres neste år?

Les mer

Hvor skal skatt betales når man har utenlandsk arbeidsgiver?

17. mar 2021 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger som har bodd og jobbet for britisk firma i London i 4 år. Jeg planlegger å flytte tilbake til Norge i år, og jobben har foreslått at jeg kan beholde jobben og ha hjemmekontor fra Norge. Inntekten min ville fortsatt blitt betalt i britiske pund i Storbritannia. Er dette mulig med hensyn til skatt, og i så fall hvor ville skatten blitt betalt?

Les mer