Uskiftet bo

Innhold

Selge uskiftet bo til et av barna

13. apr 2021 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo etter min far som døde for mange år siden. Nå ønsker min bror å kjøpe huset, og salgssummen de har blitt enig om er 700 000 kr mindre enn taksten på 2,5 millioner. Kan hun gjøre dette uten tillatelse fra oss andre to barna? Hva er eventuell vanlig å gjøre i en slik situasjon?

Les mer

Ønsker at hytte skal være særeie

17. mar 2021 · spørsmål

Vi er gift, ingen felles barn, men han har særkullsbarn. Jeg eide en enebolig da vi giftet oss, som nå er solgt. For gevinst av salget kjøpte jeg en hytte. Ut fra det jeg har funnet ut, så er denne hytta betraktet som et felleseie og kan bli en del av arveoppgjøret til særkullsbarna. Dette betyr at jeg kan risikere å miste hytta fordi jeg ikke kan kjøpe dem ut. Bør vi lage en ektepakt hvor hytta blir mitt særeie (og evt felleseie ved min død), og vil dette holde den utenfor arveoppgjøret?

Les mer

Arv fra uskiftet bo

17. mar 2021 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo. Hun og min far har to fellesbarn, ingen særkullsbarn. Ved min mors død, arver da min søster og jeg alt? Eller vil fars gjenlevende søsken og deres barn, evt. barn etter avdøde søsken, ha krav på noe? Og min mors bror, hans kone, barn og barnebarn, vil de ha krav på noe? Pr i dag har hun ikke testamente. Vi oppretter fremtidsfullmakt. Hvor mye kan bestemmes i et testamente uavhengig av loven? Kan hun gi så store gaver hun vil mens hun lever og er mentalt frisk?

Les mer

Gave til barnebarn fra uskiftet bo

10. mar 2021 · spørsmål

Gave til barnebarn. Jeg er enkemann og sitter i uskiftet bo. Jeg har noen kroner i banken og leilighet som blei verdivurdert til 4,4 mill i fjor. Jeg har 2 barn og 4 barnebarn. Nå ønsker jeg å gi 200 000 til hvert barnebarn, øremerket boligformål. Kan jeg gjøre det uten å komme i konflikt med plikdelsarven til mine to barn?

Les mer

Beste måten å gjennomføre arveoppgjøret

18. feb 2021 · spørsmål

Far er død. Mor lever. To brødre/arvinger. Far etterlater seg penger/fond/hytte/biler. Yngstemann skal arve huset, etter avtale for mange år siden. Eldstemann ble etter fars død «fratatt» arv av hytte etter en konfrontasjon/overenskomst for et par år siden, dette skriftlig på et notat vår mor innehar. Er dette lovlig/rett måte å trekke arv på? Hva er best for alle parter, uskiftet/skiftet bo? Mor og arvinger ønsker å «gjøre opp» nå. Hva må betales i avgifter og hva er smartest/riktig å gjøre?

Les mer

Uskiftet bo for par med særkullsbarn

18. feb 2021 · spørsmål

Vi er et ektepar som har barn fra tidligere forhold. Vi har ingen felles barn. Kan man sikre at den lengstlevende av oss, ved å opprette testamente, får sitte i uskiftet bo? Hvis ikke, kan et testament sikre den lengstlevende bedre?

Les mer

Samtykke til uskiftet bo fra særkullsbarn

18. feb 2021 · spørsmål

Jeg har en voksen sønn fra et tidligere forhold og er nå gift og har to barn i tillegg. Jeg ønsker at min kone skal kunne sitte i uskiftet bo i tilfelle jeg går bort. Hvordan går jeg frem for å få et gyldig skriv angående uskiftet bo med særkullsbarn? Jeg må ha et gyldig skriv der min sønn gir samtykke til at min ektefelle skal kunne sitte i uskiftet bo.

Les mer

Vurderer å skifte uskiftet bo

02. feb 2021 · spørsmål

Jeg sitter i uskifte, men vurderer nå å skifte. Grunnen er at jeg har inngått nytt samboerskap, og ønsker å stå fritt til å kunne disponere hele min formue, uten å ta hensyn til at mine barn på et senere tidspunkt kan kreve sin morsarv. Finnes det noen krav mht. formalier , skjemaer, tinglysning etc til hvordan et slikt skifte skal gjøres, eller er det "kun" en avtale som skal gjøres mellom meg og mine barn/arvinger?

Les mer

Uskiftet bo til ny kone

04. jan 2021 · spørsmål

Vår far er gift med ei fra Thailand. Han ønsker at vi samtykker til at henne skal få sitte i uskifta bo. Hu er jevngammel med oss. Har hus i Thailand som vår far har betalt både eiendom og bygging av hus. Hu har bil vi vet han har betalt for. Vi får inntrykk av at han ønsker at vi skal samtykke før nyttårsskiftet. Vi er 2 stk. Men vår avdøde bror har en datter. Moren hennes takket nei til at hu skulle arve han for 10 år siden. Har hu krav på noe? Hva har stemor krav på nå vs etter nyttår?

Les mer

Mor vil gi bort sølvtøy fra uskiftet bo

16. des 2020 · spørsmål

Mor sitter i uskiftet bo, vi er 3 søsken, kan hun gi sølvtøyet (det blei kjøpt for hennes farsarv) til meg?

Les mer