Uskiftet bo

Innhold

Forhåndsgodkjenning av uskiftet bo

06. mar 2023 · spørsmål

Min mann og jeg er gift med hver våre særkullsbarn og ett felles barn. Vi ønsker å få forhåndsgodkjent at vi kan sitte i uskiftet bo dersom en faller i fra. Er det slik at forhåndsgodkjenning ikke kan settes opp i et testamentet, men det må skrives særskilt? Er det noen krav til formalia til slik godkjenning, må det f.eks. signeres med vitner? Og dersom særkullsbarn nekter å signere på forhånd så må vi eventuell vurdere særeie av eiendommer og tinglyse det ved ektepakt?

Les mer

Selge hus fra uskiftet bo

06. mar 2023 · spørsmål

Kan gjenlevende part i uskiftet bo selge huset til en av arvingene, hvis det samtykkes til det av de andre arvingene?

Les mer

Betale ut sønn fra uskiftet bo

31. jan 2023 · spørsmål

Jeg ble enke for 40 år og har sittet i uskiftet bo. Nå vil jeg gjerne betale ut min sønn. Skal det regnes ut ut fra min økonomi i dag. Jeg har en leilighet verdt ca 5 mill og ca 1 mill i banken. Er det slik at min sønn skal ha 1/4 av dette?

Les mer

Har fars særkullsbarn rett på morsarv?

19. jan 2023 · spørsmål

Min far var gift, fikk to døtre, nå 58 og 62 år, deres mor døde tidlig. De hadde nesten ikke noe penger, bare lån. Min far ble sittende i uskiftet bo helt til i dag. Jeg er 45 år, mine foreldre ble aldri gift og bor ikke sammen. Dersom min far skulle gå bort, vil mine søsken ha krav på morsarv tilsvarende 50 % av hans nåværende formue?

Les mer

Far har overført bolig til nåværende kone

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg fant ut at min far var død etter 3 måneder via en tilfeldighet. Jeg er et særkullsbarn å regne. Jeg ser nå at huset som stod på min far siden1979 er nå overført til han kone. Jeg har ikke fått noe forespørsel eller informasjon fra skifteretten/boet elle andre instanser på at han er død. Hvordan går jeg frem med søksmål i boet nå som det ser ut som konen sitter i uskiftet bo. Det er også 3 felles barn i boet.

Les mer

Trekke tilbake samtykke til uskiftet bo

11. jan 2023 · spørsmål

For mange år siden skrev jeg under og samtykket til at min stemor kan sitte i uskiftet bo dersom min far dør før henne. Er det mulig å tilbaketrekke eller forandre på mitt samtykke nå i ettertid? Jeg har ønske om å stille en rekke krav til et evt uskiftet bo.

Les mer

Gi bort eiendom fra uskiftet bo

09. jan 2023 · spørsmål

Kan gjenlevende ektefelle gi bort familieeiendom til ett av tre barn, en såkalt livsdisposisjon, selv om han sitter i uskiftet bo? Hvilken betydning vil det ha om forelderen har borett på eiendommen livet ut?

Les mer

Kan en ektefelle sitte i uskifte med skjevdelingsmidler?

09. jan 2023 · spørsmål

Kan en ektefelle sitte i uskifte med skjevdelingsmidler?

Les mer

Uskiftet bo når man bare har særkullsbarn

05. des 2022 · spørsmål

Har vært samboer i 12 år. Vi har 2 voksne barn hver. Ingen felles barn. Hvis de 4 barna skriver under på at lengstlevende av oss to kan bo i huset ( som vi eier 50 % hver) uskiftet, er det da lov.

Les mer

Hytte fra uskiftet bo skal overføres til søsken

01. des 2022 · spørsmål

Situasjonen er at far er død for mange år siden mens mor er i live. Hytte skal overdras til datter, som skal betale bror 50 % av meglers markedsvurdering på 2.4 mill. Spørsmålet gjelder hva som evnt. er avgiftsfritt som en del av farsarven samt hvem som skal/bør betale øvrig dokumentavgift som påløper?

Les mer

Mor gir store gaver fra uskiftet bo

17. nov 2022 · spørsmål

Mor sitter i uskifte, ingen særarvinger. Det er tilfeldigvis oppdaget utallige pengeoverføringer mm. til samme søsken. Hun har blitt medinnehaver på boliglånet hans, står som eier av kredittkortet han bruker, og betaler flere av hans faste utgifter hver måned. Da hun fikk en betydelig arv så fikk han nesten alt. Hun nekter å skrive avtale om forskudd på arv (antagelig "brukt opp" for lenge siden) og kommer med trusler ment for å skremme de andre arvingene. (Noe det også gjør.) Hva gjør vi?

Les mer

Avdød fars kone gifter seg på nytt uten skifte

16. nov 2022 · spørsmål

Hva bør jeg gjøre når min avdøde fars kone har giftet seg på nytt og skulle ha skiftet med meg? Men ikke gjort det. (Min fars arv) Jeg signerte at hun fikk lov å bli boende i leiligheten om min far døde. 9 år er gått og hun har nylig giftet seg og solgt denne leiligheten. Vi har en skriftlig avtale signert: at hun skulle skifte med meg om hun giftet seg på nytt. Hva bør jeg gjøre ? Har fått bekreftet at hun er gift av Skatteetaten.

Les mer

Fordele penger etter salg av mors hus

10. nov 2022 · spørsmål

Etter stadfestet fullmakt (av statsforvalter) skal vi selge mors hus. Hun er dement, bor fast på gamlehjem (siden 03.22) og sitter i uskiftet bo. Kan pengene for salget deles likt og overføres direkte til min bror, niese og meg (livsarvingene) eller skal de settes inn på mors konto og stå der til hun er død?

Les mer

Hva gjør jeg som enearving når døende far vil at j..

27. okt 2022 · spørsmål

Hva gjør jeg som enearving når døende far vil at jeg skal signere på at hans samboer gjennom de siste 13 årene skal bli boende i hans leilighet til hun dør . De har ingen felles barn og han sitter i uskiftet bo? Han påstår også at hennes voksne barn skal ha sin del når han dør.

Les mer

Kan mor overføre arv til datter?

22. sep 2022 · spørsmål

Snakket med mamma om arv. Hun ønsker å overføre fast bolig til meg nå. Hun sitter i uskifta bo etter pappa som døde i 1983. Men jeg har en halvbror, samme mamma. Slik jeg tolker loven så trenger hun godkjenning fra den arvingen som hun sitter i uskifta bo til før hun overføre bolig til noen andre, og det er jo meg. Så jeg mener det er fullt mulig å gjøre? Stemmer det?

Les mer

Stemors sønn bruker midler fra uskiftet bo

15. aug 2022 · spørsmål

Hva kan jeg gjøre? Far var gift, og de har to barn hver, ikke sammen. Det ble skrevet at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo. Far dør, og hun dør ca ett år etterpå. Hennes sønn tar over hennes og fars økonomi. Vi har ikke samtykket i det. Hun selger leilighet, og bil. Han bruker penger fra dødsboet. Pusser opp leilighet til henne, og hun betaler alt. Hun må betale husleie, også etter sin død. Og til og med ved hennes død trekker han penger ut av dødsboet. Vi var ikke invitert.

Les mer

Vil utelate et av barna fra testamentet

23. jun 2022 · spørsmål

Sitter i uskifte etter min mann. Har to barn. Kan jeg utelate det ene i testamente?

Les mer

Rett til penger fra salg av uskiftet bo?

25. mai 2022 · spørsmål

Mor dør, uskiftet bo. Far selger hus. Har datter krav på noe fra salget?

Les mer

Rett til arv fra samboer

25. mai 2022 · spørsmål

Har vært samboer i 22 år, bor på samboers gård som vi driver sammen. Har en sønn på 18 år. Jeg har to barn fra før, 29 og 31 år. Lurer på hva skjer med gård og hus, penger hvis min samboer faller fra før meg. Har jeg noen rettigheter?

Les mer

Har fars samboer krav på bilen?

28. apr 2022 · spørsmål

Min far er død og satt i uskiftet bo etter at min mor døde. Jeg og min bror er arvinger. Far fikk ny samboer noen år før han døde, og hun krever å få beholde en bil min far kjøpte før samboerskapet, til en verdi 200’-250 000. Det er ikke skrevet et testament. Boets samlede verdi anslås til ca 2 mill. Min far var dement store deler av dette samboerskapet. Har hun krav på dette?

Les mer