Advokat
Telefon: 76 94 16 10
Mobil: 91 13 17 81
Fax: 76 94 23 60

Besøksadresse:
Frydenlundsgata 27
8517 NARVIK

Postadresse:
Postboks 493
8507 NARVIK

Tilleggsopplysninger:

Advokat Kjartan Wiik yter bistand innenfor de fleste rettsområder.

Wiik har tidligere bl.a. arbeidet som politiadvokat (leder av økoteamet), som dommerfullmektig og som konstituert tingrettsdommer.