Arne Heiestad

Osloadvokatene AS
Advokat
Telefon: 22 82 84 40
Mobil: 92 48 47 00
Fax: 22 82 84 45

Besøksadresse:
Pilestredet 29 A
0166 OSLO

Postadresse:
Pb 8913 St. Olavs plass
0028 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Sverige

Tilleggsopplysninger:

Vært vitenskaplig assistent ved privatretten ved Universitetet i Oslo med spesialfelt innen kausjonsrett. Skrev en avhandling om bankers opplysningsplikt som ble offentlig publisert.