Advokat
Telefon: 32 18 18 50
Mobil: 90 93 46 00
Fax: 32 18 18 51

Besøksadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 HØNEFOSS

Postadresse:
Postboks 3018
3501 HØNEFOSS

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Frankrike, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland

Tilleggsopplysninger:

Forretningsjus. Næringseiendomsselskaper. Avtaler på norsk og engelsk. Selskapsrett. Arbeidsrett. Konkurranseloven. Patentrett, Markedsføring. Aksjonæravtale.