Hugo Haarr Dybwad

Advokat1
Bevilling siden 2000
Telefon: 40 00 31 50
Mobil: 93 24 01 69
Fax: 51 55 82 00

Besøksadresse:
Kirkegaten 31, 2. et.
4006 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 603 Sentrum
4003 STAVANGER