Advokat
Bevilling siden 1995

Besøksadresse:
Kirkegata 31
4006 STAVANGER

Postadresse:
Advokat 1, Postboks 603 Sentrum
4003 STAVANGER