Advokat
Bevilling siden 1997
Telefon: 815 10 111
Mobil: 90 14 06 00

Besøksadresse:
Verftsgata 4
7042 TRONDHEIM

Postadresse:
Verftsgata 4
7042 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark