Tove Jensen Røddesnes

Advokat Tove J. Røddesnes AS
Advokat

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 26
7500 STJØRDAL

Postadresse:
Postboks 139
7501 STJØRDAL

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Spansk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Cand. jur 2004

I perioden fra 2004 - 2007 arbeidet jeg i Arbeidstilsynet og innen helseforetak.

I perioden fra 2007 - 2019 har jeg arbeidet i påtalemyndigheten.

Jeg påtar meg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.