Christian Schadenberg Mathiassen

Harris Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 1993
Mobil: 93 01 10 21
Fax: 55302701

Besøksadresse:
Dreggsallmenningen 10/12
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 4115 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Generell foretningsjuridsik bistand til små og mellomstore bedrifter.

Bistand ved tvister internt i bedrifter og overfor kunder leverandører, det offentlige og andre. Tvisteløsning ved forhandlinger, domstolene eller voldgift.

Bistand bla innenfor kontraktsrett, kontraktsinngåelse og tvister.

Videre særlig kompetanse innen fiskeoppdrett.