Advokat
Telefon: 57 83 39 00
Mobil: 91 17 66 45
Fax: 57 83 39 01

Besøksadresse:
Hafstadvegen 21

Postadresse:
Postboks 570
6803 FØRDE

Tilleggsopplysninger:

Min CV etter at jeg fikk advokatbevilling 18.12.1996:
1996 - 2007- advokat med egen praksis
2007 - 2008 - dommerfullmektig ved Sogn og Fjordane tingrett
2008 - 2013 - politiadvokat ved Sogn og Fjordane politidistrikt
2013 - 2015 - kommuneadvokat i Sunnfjord kommune
2015 - 2019 - politiadvokat ved Sogn og Fjordane politidistrikt/Vest politidistrikt
2019 - 2022 - seniorrådgiver ved Stiftelsestilsynet
2022 - d.d - ansatt advokat ved Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn