Advokat
Telefon: 48 05 27 60
Mobil: 48 05 27 60

Besøksadresse:
Fossetunet 3
6856 SOGNDAL

Postadresse:
Postboks 80
6851 SOGNDAL

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sveits, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Økon. og adm studier ved Rogaland distriktshøyskole(nå Universitetet i Stavanger)
Juridisk embetseksamen 1987
Påtalemyndigheten
Dommerfullmektig
Undervisning ved Folkeuniversitet, Høyskolen i Sogn og Fjordane og Volda
Advokat siden 1992