Advokat

Besøksadresse:
Valkendorfsgaten 4
5012 BERGEN

Postadresse:
Valkendorfsgaten 4
5012 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jurist siden 1993 og advokat siden 2001. Har erfaring fra offentlig forvaltning (UDI og trygdeetaten (NAV)), samt tre år som dommerfullmektig i Bergen. Har internasjonale menneskerettigheter som spesialfag fra studiet.

Har lang erfaring fra saker som gjelder barnevern, forsvareroppdrag i straffesaker, samvær og bosted i saker som berører barn, asyl- og utlendingsrett og tvangssaker innenfor psykisk helsevern. Har ført en rekke saker for domstolene, fylkesnemnda, kontrollkommisjon og UDI/UNE m.v.