Bjørnar Eilertsen

Advokatfirma Eilertsen
Bevilling siden 1994
Mobil: 99 74 40 22
Fax: 22 73 40 81

Besøksadresse:
Frøydis' vei 14 A
1185 OSLO

Postadresse:
Postboks 13
1300 SANDVIKA

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Særskilt kompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett, herunder personskadeutmåling, tingskader, avbrudd, livs-, syke- og pensjonsforsikringer, skjønnssaker, kompliserte tapsberegninger i forsikring for næringsdrivende og foretak. Har 10 års erfaring som forsikringsadvokat.

Undervisning og foredragsvirksomhet i helserettslige emner for organisasjoner, kommuner, sykehus, helsepersonellgrupper og studenter. Forfatter av en rekke lærebøker innen helserett, herunder smittevernlovgivningen.