Ola Magnus Frøysaa

Advokatfirmaet Dehn DA
Advokat

Besøksadresse:
Rådhustorget 5
1337 SANDVIKA

Postadresse:
Postboks 216
1300 SANDVIKA

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg yter bistand innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, familie- og arverett, kontraktsrett og arbeidsrett. Mine kunder er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter.

Mitt fokus er å sikre og ivareta klientens interesser og sørge for en enhetlig og effektiv saksbehandling.