Bevilling siden 2008
Telefon: 66111170
Mobil: 48 86 96 80
Fax: 67111171

Besøksadresse:
Strandveien 13
1366 LYSAKER

Postadresse:
Postboks 334
1326 LYSAKER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg yter bistand innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, familie- og arverett, kontraktsrett og arbeidsrett. Mine kunder er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter.

Mitt fokus er å sikre og ivareta klientens interesser og sørge for en enhetlig og effektiv saksbehandling.