Øke stillingsprosent under sykemelding

Publisert: 28.03.2022

Jeg er ansatt i en ca 50 % midlertidig stilling (18 timer i uken), frem til juni. Jeg er nå gravid i uke 12,og har vært sykemeldt i noen uker. Min leder har sagt at hun kommer til å forlenge vikariatet. For meg ville det vært en fordel med tanke på foreldrepenger om stillingsprosenten økes. Leder ønsker å gjøre det som er best for meg, men er usikker på jusen i denne situasjonen. Er det noen lovmessige betenkeligheter ved å utvide stillingsprosenten til en gravid i sykemelding?

Svar:

Nei, det er det ikke. Det er full avtalefrihet. Men det endrer ikke på sykepengegrunnlaget for den aktuelle sykmeldingsperioden du er inne i.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: