Alle kommunene i Agder

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Øyvind Aakerøy

Advokat Øyvind Aakerøy

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1991

Jeg påtar meg gjerne oppdrag som forsvarer, bistandsadvokat og hjelpeverge, og forøvrig saker om fast eiendom, kjøp og salg, arv, samliv, samværsrett, forvaltningssaker (søknader/klager) m.v.